นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า / คืนเงิน

1. นโยบายการคืนสินค้า
สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 7 วัน (หรือตามที่ระบุไว้ในหน้าของสินค้านั้น) นับรวมวันที่ลูกค้ากรอกฟอร์มคืนสินค้า

 


2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคืนสินค้า มีดังต่อไปนี้
 

เงื่อนไขการส่งคืน
สินค้าที่ส่งคืนได้ สินค้าต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมรวมทั้งของแถม สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมและอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทไม่ถูกเปิดออก หรือแกะสติ๊กเกอร์ที่ปิดออก หมายเหตุ(ยกเว้นในกรณีที่สินค้าหมด)
สินค้ามีตำหนิ     จัดส่งสินค้าให้ใหม่
สินค้าเสียหาย,หมดอายุ,สุญหาย     จัดส่งสินค้าให้ใหม่
ได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง จัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่

 

 

 

3. เงื่อนไขการคืนและเปลี่ยนสินค้า
3.1. Hello-K สงวนสิทธิ์ในการขอคืนสินค้าโดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้  หากตองการคืนเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบอื่น สามารถขอคืนเงินและสั่งซื้อได้ใหม่อีกครั้ง

 

 

4. ช่องทางการคืนเงินและระยะเวลาการคืนเงิน
 

COD / โอนเงินผ่านธนาคาร / ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ / ATM
ภายใน 7 วัน
ช่องทางการคืนเงิน : โอนผ่านธนาคาร

 

คืนเงินบัตรเครดิต
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติการขอคืนเงิน
ช่องทางการคืนเงิน : คืนเงินกลับเข้าสู่บัตรเครดิต

 

คืนเงินบัตรเดรบิต
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติการขอคืนเงิน
ช่องทางการคืนเงิน : คืนเงินกลับเข้าสู่บัตรเครดิต

 

ศูนย์บริการลูกค้า
สอบถามทางโทรศัพท์(0000-0000-0000)
วันธรรมดา AM 10:00 ~ PM 18:00 (점심 12:30~14:00)
ปิด 토요일·일요일·공휴일
평일 AM 10:00 ~ PM 18:00 (점심 12:30~14:00)
휴무 토요일·일요일·공휴일
ชื่อธุรกิจ : UMMAWA, INC. สถานที่ตั้งธุรกิจ : 516, SJ Technovillle, Beotkkot-ro 278, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea เลขทะเบียนธุรกิจ : 119-87-02147
ศูนย์บริการลูกค้า : 070-4458-1509 E-mail : jhyoo@ummawa.comCEO : YOO JUNG HOONผู้ช่วยจัดการข้อมูล : YOO JUNG HOON
금주 많이 본 영상

CONTACT US

  • 이름
  • 이메일주소
  • 휴대전화(선택)
  • 제목
  • 내용