ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้งานเว็บไซต์ www.hello-k.com (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้

 

*เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด*

 

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข
Hello-K สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. การสมัครเป็นสมาชิก
2.1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก Hello-K ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หาก Hello-K ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี Hello-K มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป
2.2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของ Hello-K ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น
2.3. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
2.4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ2.5. สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของ Hello-K หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม
2.6. ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ
2.7. หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ Hello-K หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง Hello-K ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ
2.8. ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อ Hello-K หรือบุคคลอื่นๆ
2.9. Hello-K ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก Hello-K ตวจสอบบัญชีของท่านและพบว่า ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

 

3. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Hello-K จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก Hello-K พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง Hello-K จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

 

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว
4.1. Hello-K ยืนยันว่าจะปกป้องข้อมูลต่างๆของลูกค้า
4.2. Hello-K จะร้องขอข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและส่งสินค้า เท่านั้น อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะ   ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลของ Hello-K ด้วยความปลอดภัย
4.3. Hello-K สามารถใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อการส่งข่าว คูปองส่วนลด และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ 
4.4. Hello-K สงวนสิทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าในบางกรณี เพื่อยืนยันบัญชีของท่าน
4.5. ท่านยินยอมและยอมรับให้ Hello-K เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดย Hello-K สามารถใช้งานได้ และแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นๆ
4.6. ท่านรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลส่วนตัวที่ Hello-K เก็บจากท่านอาจนำไปใช้งาน และแบ่งปันกับบริษัทอื่นๆ
4.7. ท่านรับรู้และยินยอมให้ Hello-K จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาระบบและการให้บริการของ Hello-K

 

5. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)
5.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ Hello-K และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของ Hello-K

ศูนย์บริการลูกค้า
สอบถามทางโทรศัพท์(0000-0000-0000)
วันธรรมดา AM 10:00 ~ PM 18:00 (점심 12:30~14:00)
ปิด 토요일·일요일·공휴일
평일 AM 10:00 ~ PM 18:00 (점심 12:30~14:00)
휴무 토요일·일요일·공휴일
ชื่อธุรกิจ : UMMAWA, INC. สถานที่ตั้งธุรกิจ : 516, SJ Technovillle, Beotkkot-ro 278, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea เลขทะเบียนธุรกิจ : 119-87-02147
ศูนย์บริการลูกค้า : 070-4458-1509 E-mail : jhyoo@ummawa.comCEO : YOO JUNG HOONผู้ช่วยจัดการข้อมูล : YOO JUNG HOON
금주 많이 본 영상

CONTACT US

  • 이름
  • 이메일주소
  • 휴대전화(선택)
  • 제목
  • 내용